llibres digitals en català
El teu espai per compartir llibres i literatura | Versió Beta

THE GREAT GATSBY / EL GRAN GATSBY

Frase inicial de la novel.la: In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since: 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'

Traducció: En els meus anys de joventut, i més vulnerables que els d'ara, el meu pare em donà un consell en el qual no he parat de rumiar de llavors ençà: "Sempre que et vinguin ganes de criticar algú -em va dir-, recorda que en aquest món no tothom ha tingut els avantatges que tu has tingut." (de la versió catalana d'Edicions 62, traduïda per Ramon Folch i Camarassa)

Autor de la frase: 
F. Scott Fitzgerald
Valoració de la frase: 
0%
La teva valoració: 
Llibresperllegir.cat es troba actualment en manteniment. Durant aquest manteniment no és possible canviar el contingut del lloc ( com comentaris , pàgines i usuaris ) .

Per deixar comentaris has d'estar registrat:

Registre

Si ja estàs registrat, entra des d'aquí

Comentaris sobre "THE GREAT GATSBY / EL GRAN GATSBY"